witam / witaj (cie)
welcome - bienvenue

polski English français
zapraszamy you are welcome
["we invite you"]
cześć   hello, hi / bye salut
Jak się masz?
Jak się macie?
How are you? Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Co u ciebie?
Co u was?
What is happening? Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Co słychać? ["What can be heard?"]
dobrze   well bien
miłego dnia have a nice day bonne journée
dzień dobry   ("good day") bonjour
dobry wieczór   good evening bonsoir
dobranoc   good night bonne nuit
do widzenia   goodbye au revoir
buziaki the kisses les bises
miłość   the love l'amour
Kocham cię   I love you Je t'aime
uśmiech the smile le sourire


polski English français
imię   first name prénom
Jak masz na imię? What's your first name? Quel est votre prénom ?
Mam na imię ... My first name is ... Mon prénom est ...
nazwisko rodowe,
nazwisko  
family name,
last name
nom de famille,
nom
Jak się nazywasz?   What's your last name? Quel est votre nom ?
Nazywam się ... My last name is ... Mon nom est ...
pan  
pani  
panna
mister
madam
miss
monsieur
madame
mademoiselle


polski English français
proszę   please s'il vous plaît
dziękuję   (bardzo) thanks (so much) merci (beaucoup)
z przyjemnością with pleasure avec plaisir
nie ma za co   be welcome pas de problème
dobra robota! good job, well done! bon travail, bien joué !
pozdrawiam greetings, regards salutations


polski English français
Jestem Polakiem/Polką I am a Polish (man/woman) Je suis Polonais(e)
Jestem Francuzem/Francuzką I am a French (man/woman) Je suis Français(e)
Mówię po francusku I speak French Je parle français
Nie rozumiem   po polsku I don't understand Polish Je ne comprends pas
le polonais
(Czy) mówisz po angielsku? Do you speak English? Parlez-vous anglais ?
tak   yes oui
nie   no non
przepraszam   sorry, excuse me désolé, excusez-moi
Pomocy! Help! À l'aide ! Au secours !