przyroda, natura   nature

polski English français
chłop   peasant paysan
rolnik   farmer fermier
ziemia  
gleba  
earth
ground, soil
terre
sol
siano hay foin
koniczyna   clover trèfle
korzeń   / korzenie root(s) racine(s)
liść   / liści leaf / leaves feuille(s)
kwiat   / kwiaty flower(s) fleur(s)
słonecznik sunflower tournesol
róża   / róże rose(s) "
fiołek   violet violette
drzewo   / drzewa tree(s) arbre(s)
sosna   / sosny pine(s) pin(s)
jodła / jodły evergreen, fir(s) sapin(s)
cis   yew if
las   forest forêt
dżungla   jungle "
park   " parc
ogień  
pożar
fire
conflagration
feu
incendie
dym   smoke fumée
popiół / popioły ash(es) cendre(s)
wulkan   volcano volcan
góra   / góry mountain(s) montagne(s)
wzgórze hill colline
jaskinia   cave caverne, grotte
dolina   valley vallée
płaskowyż tableland, high plain plateau
wyżyna highland hautes terres
nizina lowland basses terres
kotlina cirque, basin
równina plain plaine
łąka
pastwisko
meadow
pasture
pré
prairie
jezioro   lake lac
staw   pond étang
bagno   swamp, marsh marais, marécages
zapora wodna, tama dam barrage
studnia   water well puits
most   bridge pont
rzeka   / rzeki river(s) rivière(s), fleuve(s)
ocean " océan
morze   sea mer
wodorosty, glony,
alga / algi
algae algue(s)
fala   (morska) / fale wave(s) vague(s)
wyspa   / wyspy island(s) île(s)
plaża   beach plage
pustynia   desert désert
wydma   / wydmy dune(s) "
piasek   sand sable
kamień   / kamienie stone(s) pierre(s)
kamyki pebbles galets
skała rock roche, rocher
diament   / diamenty diamond(s) diamant(s)
bursztyn   amber ambre
węgiel
kopalnia węgla
coal
coal mine
charbon
mine à charbon
górnik   miner mineur
ropa naftowa,
"czarne złoto"  
oil, petroleum
 
pétrole,
"or noir"
gaz   ziemny natural gas gaz naturel
nikiel nickel
ołów lead plomb
cynk zinc
cyna tin étain
miedź   copper cuivre
brąz bronze
mosiądz brass laiton
żelazo   iron fer
stal steel acier
srebro   silver argent
złoto   gold or
platyna platinum platine
polski English français
dąb oak chêne
buk beech hêtre
lipa tilia, linden tilleul
brzoza birch (tree) bouleau
wierzba willow saule
topola poplar, aspen peuplier
olsza, olcha alder aulne
jesion ash tree frêne
grab hornbeam charme
wiąz elm orme
klon maple érable
jawor sycamore sycomore
kasztanowiec horse chestnut tree marronnier