budzik
alarm-clock
le réveil

czas   time - le temps

polski English français
zegar   clock horloge
zegarek (wrist)watch montre
Która jest godzina? What time is it? Quelle heure est-il ?
godzina   hour heure
minuta   minute "
sekunda   second seconde
przedwczoraj day before yesterday avant-hier
wczoraj   yesterday hier
dziś  , dzisiaj   today aujourd'hui
jutro   tomorrow demain
pojutrze day after tomorrow après-demain
tydzień   / tygodnie week(s) semaine(s)
miesiąc   month mois
pora roku, sezon season saison
rok   year an, année
Szczęśliwego
nowego roku!
Happy new year! Bonne année !
Wszystkiego
najlepszego
z okazji urodzin!
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Wesołych Świąt! Merry Christmas! Joyeux Noël !
kalendarz   calendar calendrier
stulecie, wiek   century siècle
tysiąclecie millennium millénaire


polski sound / son English français
rano   " morning matin, matinée
południe   [powoudnie] midday, noon midi
popołudnie [popowoudnie] afternoon après-midi
dzień   [djegn] day jour, journée
wieczór   [vietchour] evening soir, soirée
noc   [nots] night nuit
północ   [pouwnots] midnight minuit


polski English français
przeszłość past passé
obecnie present présent
przyszłość   future futur, avenir
przed before avant
po after après
teraz now maintenant
wcześnie early tôt
późno late tard
nigdy never jamais
czasami sometimes parfois
od czasu do czasu from time to time de temps en temps
często often souvent
zawsze always toujours