Polski paszport

transport

polski English français
turysta tourist touriste
biuro podróży   travel agency agence de voyages
podróż  ,
wycieczka  
travel,
trip
voyage
podróżnik traveler voyageur
bagaż   luggage, baggage bagages
walizka suitcase valise
Cło
urząd celny
celnik
Customs
customs office
customs officer
Douane
bureaux de douane
douanier
dowód tożsamości card of identity carte d'identité
wiza visa "
paszport   passport passeport
lotnisko   airport aéroport
samolot   airplane, aeroplane avion
pilot " pilote
steward " "
stewardesa stewardess, air hostess hôtesse de l'air
śmigłowiec, helikopter helicopter hélicoptère
balon hot air balloon montgolfière
port   " "
jacht yacht "
łódź   boat bateau
łódź podwodna,
okręt podwodny
submarine sous-marin
metro   subway [US], underground [UK] métro
stacja metra metro station station de métro
dworzec kolejowy   train station gare
pociąg   train "
tramwaj   tram tramway
bilet   ticket billet
wyjazd departure départ
przyjazd arrival arrivée
prawo jazdy driving license permis de conduire
kierowca driver conducteur, chauffeur
droga   road route
autostrada   motorway, highway autoroute
autobus   bus autobus, (autocar)
przystanek autobusowy bus stop arrêt de bus
taksówka cab taxi
limuzyna limousine "
samochód   / samochody car(s) voiture(s), automobile(s)
samochód dostawczy, furgonetka van camionnette, fourgon
samochód ciężarowy,
ciężarówka  
truck, lorry camion
przyczepa kempingowa travel trailer, caravan caravane
stacja benzynowa gas station station d'essence
benzyna   gasoline, (petrol) essence
silnik   motor, (engine) moteur
kierownica   steering wheel volant
koło   / koła wheel(s) roue(s)
kółka little wheels petites roues
kolarz cyclist cycliste
motocykl   motorcycle moto, vélomoteur
rower   bicycle, bike bicyclette, vélo
pieszy pedestrian piéton
przejście dla pieszych pedestrian crossing, crosswalk passage piétons
chodnik pavement, sidewalk trottoir
światła uliczne traffic lights feux de circulation